Równe szanse dla każdego!

Ta strona powstała po to by zająć się tematem szeroko pojętej edukacji, zwłaszcza tym aspektem dotyczącym równego traktowania wszystkich ludzi niezależnie od stanu zdrowia czy stopnia sprawności. Mowa tu głównie o stwarzaniu odpowiednich warunków dla dzieci pochodzących z różnych rodzin, w tym z rodzin niepełnych lub niefunkcjonujących w sposób właściwy. Mimo narastających przeszkód należy wobec wszystkich dzieci realizować obowiązek ustawowy dotyczący edukacji do określonego wieku takiego dziecka. Ponadto musimy skupić się na tym, by każdemu dziecku dane były równe szanse, niezależnie od tego, skąd pochodzi i jakiej sytuacji jest jego rodzina. Takie rzeczy nie powinny mieć absolutnie wpływu na możliwości rozwoju dziecka i powinno mieć one równe szanse w porównaniu ze swoimi rówieśnikami. Niestety jest to ciągle niedoskonałość dotyczącą nie tylko samego systemu edukacji, ale również często niezrozumiałych i niejednoznacznych przepisów.

Propagujmy właściwe podejście!

Ze swojej strony, twórcy tej witryny skupiać się będą na tym, by propagować podejście dające równe szanse wszystkim dzieciom w tym takim pochodzącym z rodzin rozbitych lub będących dziećmi w jakimkolwiek stopniu niepełnosprawnymi. Misją tej strony jest zmiana postrzegania tego typu spraw, jako tych, które nas nie dotyczą i pomocy czy po prostu wsparcia inicjatyw mających zmienić tor takiej edukacji, która nie zawsze potrafi sprostać stawianym przed nią wyzwaniom. Ze swej strony twórcy tej witryny pragną wyrazić nadzieję, że w niedługim czasie zyska ona stosowny rozgłos i będzie spełniać swą funkcję edukacyjną w takim stopniu, w jakim na początku założono, czyli w jak największym. Warto zaglądać na tę stronę, by być na bieżąco ze wszystkimi inicjatywami obywatelskimi, jak i inicjatywami szkół odnośnie do prawidłowej edukacji i dawania dzieciom równych szans nawet w niesprzyjającym ku temu warunkach. Dobro dzieci jest przecież sprawą kluczową, która ma niebagatelny wpływ na przyszłość naszego społeczeństwa obywatelskiego!

Najnowsze aktualności

z bloga